Reklamační řád

Reklamační řád společnosti WIREMAX s.r.o.

Postup při reklamaci zboží

Pokud se stane, že obdržíte poškozené nebo nefunkční zboží, máte možnost si ho reklamovat. V takovém případě nás prosím informujte buď emailem na adresu info@wiremax.eu nebo telefonicky na číslo +420-775-556-568.

Pokud chcete uplatnit záruku, můžete si vybrat mezi dvěma možnostmi:

  • První možností je kontaktovat autorizovaný servis daného výrobce, kde stačí nahlásit problém a datum nákupu nebo výrobní číslo. Servis si poté zajistí svoz zboží a vyřeší problém co nejdříve. Tato možnost je pro Vás zdarma a reklamace bude vyřízena v co nejkratším možném termínu.
  • Druhou možností je zaslat vadné zboží na naši adresu do Prahy. Pro vyřízení reklamace nám prosím zašlete zboží na adresu WIREMAX s.r.o., Tiskařská 599/12, 108 00 Praha (Stazap Business Park, C1.21) spolu s příslušenstvím a veškerými listinami, jako je záruční list, kopie faktury, dodací list a další. My pak závadu nahlásíme v záruční opravě za Vás a po vyřízení Vám opravený kus odešleme druhý den zpět.

 

Návrh formuláře pro uplatnění reklamace ZDE

 

Níže jsou uvedeny další informace týkající se reklamace zboží

 

Záruční doba zboží

Uvedená záruka na zboží prodávané v našem obchodě je platná po určitou dobu, která je uvedena u každého výrobku a začíná běžet dnem převzetí zboží. Pokud je výrobek v záruční opravě, doba záruky se prodlužuje o tuto dobu. Pokud dojde ke výměně výrobku, nová záruční doba se nevztahuje.

Pokud není uvedeno jinak, záruka se řídí Občanským zákoníkem pro spotřebitele dle § 419 a pro podnikatele dle § 420.

Podle § 419 Občanského zákoníku má konečný spotřebitel v průběhu šesti měsíců od převzetí výrobku, právo požadovat bezplatnou a bez zbytečného odkladu opravu nebo výměnu výrobku, pokud je v rozporu s kupní smlouvou. Pokud to není možné, má právo požadovat slevu z ceny věci nebo odstoupit od smlouvy.

Zboží zakoupené v našem elektronickém obchodě je možné vrátit do 14 dnů od jeho převzetí v souladu s § 1829 Občanského zákoníku.

 

Záruka na reklamované zboží není uplatnitelná v následujících případech:

  • Záruční doba pro reklamované zboží vypršela dnem převzetí do opravy.
  • Zboží bylo používáno v podmínkách, které se zásadně liší od běžných kancelářských prostředí svou teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy.
  • Neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží došlo k jeho poškození.
  • Zboží bylo poškozeno nadměrným zatížením nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami.
  • Do zařízení byly provedeny neoprávněné zásahy nebo jiné úpravy bez svolení prodávajícího.
  • Zboží bylo poškozeno živelními pohromami, jako jsou požáry, záplavy nebo blesky.

 

V případě, že dojde k poškození zboží během přepravy, není to standardní reklamace vadného výrobku z výroby. Pokud se taková situace vyskytne, prosím, informujte nás o reklamaci na naši e-mailovou adresu (info@wiremax.eu) nebo telefonním čísle (+420-775-556-568), avšak je také nutné do 3 dnů oznámit poškození přepravci a sestavit protokol o škodě v souladu s dalšími pokyny. Pokud se rozhodnete pro výměnu zboží nebo vrácení financí v plné výši, naše firma vám toto právo neupírá. Vaše stanovisko bude při této výměně zboží nebo vrácení financí klíčové.

Reklamace může být pro obě strany nepříjemnou záležitostí, avšak vždy se budeme snažit, aby byl náš zákazník spokojen a aby bylo vše vyřešeno co nejdříve a v jeho prospěch. Předem vám děkujeme za spolupráci při případném reklamačním řízení.

WIREMAX s.r.o.

+420-775-556-568

info@wiremax.eu